SZKODNIKI DREWNA, SPUSZCZEL POSPOLITY, KOŁATEK DOMOWY, KORNIKI – SKUTECZNE ZWALCZANIE!

SZKODNIKI DREWNA

Drewno towarzyszące człowiekowi od wieków jako materiał budowlany, surowiec do wyrobu mebli czy materiał dekoracyjny jest też jednocześnie miejscem schronienia i żerowania wielu szkodników.

Szkodniki te popularnie określane jako KORNIKI (szkodniki drzew w lasach żerujące pod korą, które nie atakują drewna przetworzonego) są w rzeczywistości owadami – szkodnikami drewna przetworzonego, które określa się profesjonalnie jako SZKODNIKI DREWNA, TECHNICZNE SZKODNIKI DREWNA, DREWNOJADY albo KSYLOFAGI (z greckiego ksylon-drewno, phagein-pożerać).

Powodują one bardzo rozległe uszkodzenia w domach wewnątrz drewnianych konstrukcji dachowych, w słupach podporowych, podłogach drewnianych, belkach sufitowych czy drewnianych ścianach. Niszczą meble, przedmioty i galanterię drewnianą. W efekcie swojego żerowania mogą doprowadzić do utraty przez drewno konstrukcyjne praktycznie wszystkich właściwości używkowych, a całe wnętrze mebli i przedmiotów drewnianych do konsystencji proszku. Często są niewidoczne w pierwszym okresie niszczenia drewna i dopiero stwierdzenie podczas technicznego przeglądu dachu, podłóg, schodów czy belek sufitowych, bądź też przedmiotów lub mebli, licznych owalnych otworów i wysypującego się z nich żółtawego pyłu (mączka drzewna) w praktyce potwierdza zaatakowanie drewna przez szkodniki i konieczność pomocy ze strony specjalistów. Podstawowe metody wykorzystywane do zwalczania szkodników drewna to fumigacja, gazowanie (dachu, domu, budynku, itd.) a dodatkowe to iniekcja ciśnieniowa oraz Veloxy

Aby ułatwić sobie rozpoznanie gatunku szkodnika, który żeruje w naszych domach (często jest to kilka gatunków), dokonano podziału na grupy ze względu na rodzaje środowisk  preferowanych przez poszczególne owady.

I – Drewno suche i ciepłe.

II – Drewno zawilgocone i często zainfekowane grzybami.

III – Drewno wbudowane nieokorowane.

IV – Drewno w lesie i tartakach.

V – Drewno wykorzystywane jako kryjówki.

VI – Drewno wykorzystywane jako żródło celulozy używanej do budowania gniazd owadów.

Podstawowe znaczenie mają tutaj dwie pierwsze grupy, gdyż pozostałe niosą ze sobą w skali ogólnej minimalne zagrożenie dla pogorszenia technicznych właściwości drewna.

Do najpopularniejszych szkodników należą odpowiednio:

GRUPA I – Owady żerujące w suchym ciepłym drewnie.

 

SPUSZCZEL POSPOLITY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Hylotrupes%20bajulus.jpg
© Lech Borowiec

W naszej szerokości geograficznej  najpopularniejszym drewnem wykorzystywanym w budownictwie jest sosna oraz inne gatunki iglaste. Są one jednocześnie ulubionym pokarmem spuszczela przez co jest on jednym z najgroźniejszych szkodników drewna i stolarki budowlanej. Owad ten jest gatunkiem ciepłolubnym, który na ogół zasiedla nasłonecznione południowe ściany domów drewnianych oraz strychy i dachy. Żeruje w drewnie nie starszym niż 150-200 lat. Powoduje uszkodzenia głównie wewnątrz drewnianych konstrukcji dachowych, słupów podporowych i drewnianych ścian. Dorosłe owady zaczynają loty od połowy czerwca, kiedy to powietrze nagrzewa sie do optymalnej dla tych owadów temperatury  25- 30 st.C i trwają do połowy sierpnia. W pomieszczeniach mocno ogrzewanych loty godowe mogą trwać cały rok. Po akcie zapłodnienia samica składa średnio ok. 170 jaj. Stwierdzono jednak przypadki złożenia przez jedną samicę nawet 500 jaj. Z jaj tych po 9 dniach wylęgają się żarłoczne larwy, które mogą żerować w tym stadium od dwóch do kilkunastu lat w przypadku niekorzystnych warunków oraz niskiej wartości odżywczej drewna. Dorosły owad jest czarnym lub ciemnobrunatnym chrząszczem o wielkości od 7 do 25 mm. Spuszczel pospolity zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku.

KOŁATEK DOMOWY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Anobium%20punctatum.jpg

© Lech Borowiec

Żeruje praktycznie w każdym gatunku drewna, woli jednak gatunki liściaste. W odróżnieniu od spuszczela, kołatek preferuje nieco niższe temperatury i może zasiedlać drewno lekko zawilgocone. Lubi pomieszczenia piwniczne i gospodarcze - nieogrzewane oraz opuszczone lub niedogrzane pomieszczenia mieszkalne o podwyższonej wilgotności powietrza. Atakuje drewno w wieku od kilku do kilkuset lat (nawet 500 lat) i jest szczególnie niebezpieczny dla mebli, rzeźb i galanterii drewnianej. Kołatek domowy jest jednym z najczęściej spotykanych szkodników występujących w drewnianych kościołach i skansenach. Kołatki atakują przedmioty od tylnej strony, a nie od czołowej, często pokrytej przez polichromię lub lakier. Samica kołatka składa od 30 do 60 jaj w szparach lub pęknięciach drewna. Cykl rozwojowy trwa przeważnie od 3 do 7 lat. Larwy po wykluciu drążą w drewnie głębokie kanały. Żerowanie odbywa się wewnątrz elementu i dopiero powstające na powierzchni okrągłe otwory wylotowe o średnicy 0,7 – 2,2 mm, a także pojawiająca się mączka drzewna, świadczą o zaatakowaniu drewna przez kołatka, który może doprowadzić całe wnętrze przedmiotu do konsystencji proszku. Kołatek jest brązowym chrząszczem, który osiąga 2-4 mm długości. Gatunek ten zasiedla drewno przez wiele pokoleń aż do zupełnego zniszczenia materiału. Kołatek domowy zwalczanie: głównie przy znacznym porażeniu fumigacja domu, dachu, budynku, a także iniekcja ciśnieniowa, Veloxy.

MIAZGOWCE

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Lyctus%20pubescens.jpg

© Lech Borowiec 

Wśród zaobserwowanych ok. 60 gatunków miazgowców, najczęściej spotykanym jest Brunatny, Omszony i Parkietowiec. Owady te bardzo podobne do korników osiągają długość ciała od 2 do 5 mm i żerują głównie w bielu drewna pozyskiwanego z gatunków liściastych. Niszczą meble, parkiety, boazerie i ramy obrazów. Samica składa nawet 200 jaj, z których wylęgają się żarłoczne larwy odżywiające się skrobią i proteinami zawartymi w komórkach drewna liściastego. Czas rozwoju to ok. 3 miesiące, ale przy mniej sprzyjających warunkach może trwać nawet rok. Miazgowce potrafią żerować w jednym środowisku, aż do całkowitego zniszczenia drewna. Miazgowce zwalczanie: głównie iniekcja ciśnieniowa, Veloxy oraz przy znacznym porażeniu fumigacja, gazowanie domu, budynku.

WYSCHLIK GRZEBYKOROŻNY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Ptilinus%20pectinicornis.jpg
© Lech Borowiec 

Bytuje w suchym drewnie gatunków liściastych - głównie olcha, dąb, buk. W domach atakuje meble, rzeźby, sprzęty gospodarskie i galanterię drewnianą. Prowadzi dzienny tryb życia i można go zaobserwować na powierzchni drewna podczas ciepłych miesięcy letnich. Samice drążą nowe korytarze do głębokości 5-15mm lub wykorzystują stare żerowiska, pogłębiając je jedynie i składają od jednego do kilku jajek, następnie blokują swoim ciałem otwór wejściowy i umierają. Z kolei wyrośnięte larwy drążą w drewnie chodniki o okrągłym przekroju o średnicy ok 2 mm i nieregularnym kształcie oraz pozostawiają mieszankę mączki drzewnej i odchodów, która jest silniej ubita niż ma to miejsce w przypadku kołatka domowego. Dorosły owad to brązowy chrząszcz osiągający 3 - 5 mm długości ciała. Rozwój jednego pokolenia tych szkodników drewna trwa kilka lat, przy czym nie krócej niż 2 lata. Wyschlik Grzebykorożny zwalczanie: głównie iniekcja ciśnieniowa, Veloxy oraz przy znacznym porażeniu fumigacja, gazowanie domu, budynku.

GRUPA II – Owady żerujące w drewnie wilgotnym i zaatakowanym przez grzyby.

TYKOTEK PSTRY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Xestobium%20rufovillosum.jpg
© Lech Borowiec

Żeruje głównie w drewnie drzew liściastych, ale zasiedla także drewno iglaste. Atakuje często zawilgocone i nadpsute przez grzyby drewniane podwaliny, ale także ściany oraz w mniejszym zakresie więźbę dachową. Jest jednym z nielicznych gatunków, którego larwy po pewnym czasie stają się odporne na spadek wilgotności i mogą żerować w drewnie, które z powodu osuszenia już nie daje możliwości rozwoju grzybom. Samica składa na powierzchni drewna od 3 do 4 jaj. W trakcie swojego życia może złożyć do 60 jaj. Cykl rozwoju owadów zamyka się zwykle w czasie jednego roku, ale podczas panowania gorszych warunków może trwać nawet 3-10 lat. Tykotek osiąga wymiary 8 - 9 mm. Tykotek pstry zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku

KOŁATEK UPARTY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Anobium%20pertinax.jpg
© Lech Borowiec

Żeruje w drewnie zawilgoconym oraz zagrzybionym i nie atakuje drewna o wilgotności poniżej 20%. Najczęściej spotykany jest w dolnych częściach budynków - podłogi, legary, elementy drewniane znajdujące się w piwnicach. Roi się od końca kwietnia do czerwca. Samica składa jaja w szparach, pęknięciach zawilgoconego drewna lub na starych żerowiskach. Dorosły osobnik osiąga 5-9 mm długości ciała. Kołatek uparty zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie domu, budynku.

KROKWIOWIEC PIŁKOROŻNY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Priobium%20carpini.jpg
 © Lech Borowiec

Spotykany na terenie całego kraju. Roi się w lipcu i na początku sierpnia. Atakuje zawilgocone drewno konstrukcyjne - porażone rozkładem brunatnym (grzyby domowe) - zarówno iglaste jak i liściaste, lecz w odróżnieniu od kołatka upartego częściej występuje w wyższych partiach budynków, więźbie dachowej, sufitach. Krokwiowiec to ciemnobrunatny chrząszcz osiągający 3-5 mm długości. Krokwiowiec piłkorożny zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku.

ZMORSZNIK CZERWONY


© Lech Borowiec

Atakuje w zasadzie wyłącznie iglaste gatunki drewna i preferuje stanowiska zacienione. Pojawia się w drewnie podwalin i legarów domów drewnianych lub miejscach stałych zacieków na zewnętrznych ścianach budynków. Lubi drewno wilgotne i zagrzybione. Spotyka się go również w drewnianych słupach ogrodzeniowych i palach mostowych. Cykl rozwojowy trwa od 1 roku do 3 lat. Osobnik dorosły osiąga długość 10 - 21 mm. Krokwiowiec piłkorożny zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie domu, dachu, budynku.

TRZEŃ KOROWY

Opis: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/Foto/Cossonus%20parallelepipedus.jpg

 © Lech Borowiec

Jest rozpowszechniony w Europie. Rozwija się głównie w drewnie drzew liściastych - buk, wiąz, topola, dąb. Żeruje w części drewna zwanej bielem. W przypadku silnego porażenia drewna przez tego szkodnika może dojść do tego, że pozostaje tylko cienka zewnętrzna ścianka, a drewno wewnątrz ulega całkowitemu zniszczeniu. Owad dorosły osiąga wielkość 4,5 - 5,5 mm. Trzeń korowy zwalczanie: gównie fumigacja, gazowanie dachu, domu, budynku, iniekcja ciśnieniowa.

Z uwagi na zapotrzebowanie na rzetelną i fachową informację na temat skutecznego zwalczania szkodników drewna, spuszczela, kołatka, korników - świadczymy Darmowe Telefoniczne Porady w zakresie wyboru metody zwalczania i ogólnych informacji na temat zwalczania szkodników drewna niszczących domy, dachy, budynki.

Zatem, jeśli:
a. Nie wiesz co zrobić i martwisz się, bo zauważyłeś korniki w domu, owady w drewnie lub robaki w drewnie, korniki na poddaszu albo szkodniki drewna takie jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy,
b. Okazało się, że nie podziałał skutecznie żaden stosowany przez Ciebie środek na korniki, ani preparat na korniki, ani też środek na korniki w belkach,
c. Chcesz dowiedzieć się: jak pozbyć się korników, jak zwalczyć korniki, jak zwalczyć korniki w belkach lub jak wytępić korniki,
d. Chcesz ratować swój dom, dach, budynek i chcesz zwalczyć szkodniki drewna oraz szukasz informacji na temat: spuszczel pospolity zwalczanie, kołatek domowy zwalczanie, spuszczel zwalczanie, korniki zwalczanie, szkodniki drewna zwalczanie, kołatek zwalczanie, zwalczanie korników,
e. Potrzebujesz sprawdzonych informacji na temat: jak się pozbyć korników, spuszczel jak wytępić, kołatek domowy jak się pozbyć, kornik,
f. Nurtuje Cię pytanie o cenę i szukasz danych takich jak fumigacja domu cena, fumigacja cennik, gazowanie korników cena, fumigacja cennik czy spuszczel pospolity zwalczanie szkodników drewna cena,
g. Szukasz fachowców, którzy mogą wykonać zabiegi, takie jak: fumigacja domu, gazowanie domu, gazowanie Kościoła, fumigacja Kościoła, gazowanie korników, gazowanie szkodników drewna, fumigacja dachu, fumigacja budynku, fumigacja drewna, gazowanie więźby dachowej, iniekcja ciśnieniowa czy Veloxy.

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:


tel.: (+48) 606 888 889
e-mail:
biuro@drevpol.eu
Wkrótce znajdziecie Nas również na