SZKODNIKI DREWNA, SPUSZCZEL POSPOLITY, KOŁATEK DOMOWY, KORNIKI – SKUTECZNE ZWALCZANIE!

PRZYKŁADOWE REALIZACJE  
(wraz ze wskazaniem poziomu doszczelnienia obiektu i wybranych elementów wykonania)


Fumigacja całego kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem oraz więźbą dachową
- przykład całkowitego wewnętrznego oraz zewnętrznego doszczelnienia obiektu.Fumigacja pałacu z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową (na 2-kondygnacyjnym
dachu/poddaszu) - przykład całkowitego doszczelnienia dachu/poddasza i uszczelnienia
wewnętrznego obiektu.Fumigacja całego kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem oraz więźbą dachową
- przykład całkowitego wewnętrznego oraz zewnętrznego doszczelnienia obiektu.


Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem oraz więźbą dachową
- przykład częściowego wewnętrznego oraz zewnętrznego doszczelnienia obiektu.


Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem, w tym wnętrzem wieży
kościelnej - przykład wewnętrznego oraz zewnętrznego doszczelnienia obiektu.


Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna wnętrzem, w tym wnętrzem wieży
kościelnej - przykład częściowego wewnętrznego oraz zewnętrznego doszczelnienia obiektu.

Fumigacja dworku/pałacu z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową
(na 2-kondygnacyjnym dachu/poddaszu) i wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia
dachu/poddasza oraz częściowego uszczelnienia całego obiektu.


Fumigacja obiektu - „zabytkowej obory” - o kubaturze powyżej 7000 m3 z porażonym przez
szkodniki drewna wnętrzem oraz więźbą dachową - przykład całkowitego zewnętrznego
doszczelnienia obiektu.


Fumigacja obiektu – największego w Polsce zabytkowego kasyna oficerskiego - z porażoną przez
szkodniki drewna więźbą dachową - przykład całkowitego zewnętrznego doszczelnienia
dachu/poddasza obiektu.


Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym - przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza domu oraz garażu.
Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym - przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza domu oraz garażu.


Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym - przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza domu oraz garażu.


Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym - przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza domu oraz garażu.


Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym - przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza domu oraz garażu.

Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym
- przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza i słupów podporowych obiektu.


Fumigacja dachu/poddasza w domu murowanym - przykład pełnego uszczelnienia dachu/poddasza obiektu.


Przykład zabezpieczenia zewnętrznego drzwi i okien w trakcie przygotowania domu do zbiegu fumigacji.


Przykład zabezpieczenia części dachu znajdującego się poza obrębem muru w trakcie
przygotowania domu do zbiegu fumigacji.


Przykład zabezpieczenia części dachu znajdującego się poza obrębem muru w trakcie
przygotowania domu do zbiegu fumigacji.


Przykład oznaczenia terenu/obiektu (taśma ostrzegawacza oraz karta informacyjna)
w trakcie przygotowywania obiektu do zbiegu fumigacji.


Fumigacja domu drewnianego - przykład pełnego uszczelnienia domu.
Fumigacja domu drewnianego - przykład całkowitego uszczelnienia domu.


Fumigacja domu drewnianego - przykład pełnego uszczelnienia domu.Fumigacja domu drewnianego – przykład całkowitego uszczelnienia obiektu.


Fumigacja domu drewnianego – przykład całkowitego uszczelnienia obiektu


Fumigacja i impregnacja owadobójcza obiektu drewnianego – przykład częściowego zewnętrznego 
uszczelnienia obiektu oraz uszczelnienia zaawansowanych technicznie maszyn/urządzeń wewnątrz obiektu.

Fumigacja obiektu zbudowanego z drewnianych bali i kamienia – przykład częściowego uszczelnienia obiektu.


Fumigacja i impregnacja owadobójcza obiektu drewnianego (byłego schroniska górskiego) 
– przykład częściowego doszczelnienia obiektu. 
Fumigacja obiektu zabytkowego – przykład pełnego uszczelnienia obiektu (Lamusa).


Fumigacja obiektu zabytkowego – przykład pełnego uszczelnienia obiektu
Fumigacja obiektu zabytkowego – przykład częściowego uszczelnienia obiektu


Fumigacja i impregnacja owadobójcza obiektu zabytkowego – przykład częściowego
uszczelnienia obiektu oraz impregnacji owadobójczej wykonanej metodą natryskową.
KONTAKT:


tel.: (+48) 606 888 889
e-mail:
biuro@drevpol.eu
Wkrótce znajdziecie Nas również na